Έκδοση άδειας θρησκευτικού γάμου

Ακόμα και τα γραφειοκρατικά, αν γίνονται για καλό σκοπό, μπορούν να μετατραπούν σε μια πολύ όμορφη διαδικασία. Ούτως ή άλλως πάντως, το να γνωρίζετε επακριβώς ποια είναι τα απαιτούμενα δικαιολογητικά...

Δείτε περισσότερα

Έκδοση άδειας πολιτικού γάμου

Τα δικαιολογητικά που χρειάζονται για την έκδοση άδειας πολιτικού γάμου εξαρτώνται από την υπηκοότητα των μελλονύμφων. Ειδικότερα, ο σημαντικότερος διαχωρισμός γίνεται ανάμεσα σε όσους διαθέτουν ελληνική υπηκοότητα και σε όσους...

Δείτε περισσότερα

Η αναγγελία

Η αναγγελία του γάμου θα πρέπει να γίνει σε μια τουλάχιστον ημερήσια εφημερίδα, όχι νωρίτερα από τρεις μήνες και τουλάχιστον δεκαπέντε (15) ημέρες πριν από το γάμο. Θα πρέπει να περιλαμβάνει...

Δείτε περισσότερα

Έκδοση ληξιαρχικής πράξης γάμου

Η αρμόδια υπηρεσία για την έκδοση ληξιαρχικής πράξης γάμου είναι ο οικείος δήμος ή κοινότητα, ενώ η δήλωση πρέπει να γίνει εντός 40 (σαράντα) ημερών από την τέλεση του γάμου...

Δείτε περισσότερα

Άνοιγμα οικογενειακής μερίδας λόγω γάμου

Αρμόδιος φορέας για το άνοιγμα οικογενειακής μερίδας λόγω γάμου είναι τα δημοτολόγια Δήμων και Κοινοτήτων. Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά που θα πρέπει να προμηθευτείτε είναι τα εξής:       Δικαιολογητικά: Αστυνομική ταυτότητα. Εξουσιοδότηση (σε περίπτωση που...

Δείτε περισσότερα